KJF-Group är ett konsultföretag grundat och ledat av Jörgen Fristoft.


Vi konscentrerar oss på rådgivning inom transport och logistik.

Vår primära målgruppor är åkeriföretag och eksportorienterade företag.